СУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ – НЕСЕБЪР ОТБЕЛЯЗА ПАТРОННИЯ СИ ПРАЗНИК

Днес СУ „Любен Каравелов“ отбеляза патронния си празник за 137 път.
На тържественото честване присъства кметът на Община Несебър Николай Димитров.
Концертът по случай празника на най-голямото училище в Община Несебър – СУ „Любен Каравелов“ препълни салона на читалище „Яна Лъскова-1905“. Проявата започна с изслушване на химна на Република България и посрещане на училищното знаме.
В поздравителното си слово към присъстващите ученици, родители и преподаватели, градоначалникът подчерта ролята на местната образователна институция за обучението и възпитанието на децата. Той заяви, че грижите и вниманието, които общината отделя за развитието на училището са най-ярко изразени чрез мащабния проект, по който местната власт вече започна работа – „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Любен Каравелов“, по който са планирани множество подобрения и разширяване на съществуващата училищна база. Стойността на инвестицията, за която общината е кандидатствала по европейска програма, е на стойност 1 681 000 лв. Конкретните дейности, които се осъществят в рамките на проекта, са ремонт и саниране на всички фасади на несебърското училище, покрив, под, подмяна на дограма където е необходимо, ремонт и изграждане на спортни игрища и площадки. Всичко това доказва че грижата за децата и тяхното образование е основен приоритет на общинската политика.
Чрез мултимедийна презентация присъстващите научиха за немалкото постижения и отличия, постигнати от учениците през изминалата година.
С искрено вълнение директорката на СУ „Любен Каравелов“ Тодорка Станелова, се обърна към присъстващите, като в словото си подчерта, че днешният празник е най-значимият и най-вълнуващият за училището, защото е повод не само за равносметка и вглеждане в историята, но и за поглед в бъдещето. Г-жа Станелова изтъкна, че повече от столетие училището гради заслужен авторитет на средище, осигуряващо качествено образование на младите хора и възпитаващо достойни граждани на България. Благодарение на усилията на поколения учители и ученици тук успешно се съчетават традиции и новаторство, възрожденско преклонение към знанието и стремеж към осигуряване на нови хоризонти и възможности.
В празничната програма се редуваха стихове с песни и танци, изпълнени от талантливи възпитаници на образователната институция
В емоционалния концерт участие взеха: Димитър Стоянов от 1 г кл. с изпълнение на стихотворението . „Аз съм българче“; децата от 1-г кл. с песента „Високи сини планини; Пламен Цветков от 5 г кл. с рецитация на „Хубава си, моя горо”; Фолклорна група “Незабравка”с ръководители Десислава Червенкова и Андиопа Цветкова; Дарина Ганчева от 9б кл. – „Обичам те, мое мило Отечество”; ВГ „Морски звездички” към ОДК – гр. Несебър с ръководител Димитър Йорданов. ТС „Грация” с ръководител Ленка Налбантова; Пламена Чимбулева с народната песен „Чие е това стадо”; ВГ „ Морски перли”с песента „Какво е роден дом ще разберем“ – ръководител Таня Илинова; Габриела Колева и песента „ I’m still standing’’; Антония Субашева с танца „Копнеж“; Театрална група към „Студио Таланти” с ръководител Петко Божилов представи откъси от пиесата „Не си отивай любов”; Петър Георгиев с песента „Среща”; фолклорна група „Славееви гласове” с песните „ Що ми домилело , мамо” и „Вземи ме Вело“ -ръководител Руска Узунова; Емануела Александрова с песента „Полегнала е Гергана”.

Leave a Comment