Видя ли какво пише за теб в интернет?

Същото изречение без въпросителна „Видях какво пише за теб в интернет“ също може да бъде чуто доста често. Освен неприятното чувство, което остава след това, онлайн репутацията има и реални практически измерения.

Какво да правим?
Има просто решение. Работете за своята онлайн репутация. Потърсете квалифициран специалист подробно прочетете тук https://www.wiki-web.com/цялостни-уеб-решения/управление-на-онлайн-репутация/

Leave a Comment